Al­vor

BT - - NYHEDER -

Al­voren i den læn­ge ven­te­de og uafh æn­gi­ge UCI- rap­port om do­ping i cy­kel­spor­ten er til at få øje på, for­di den fast­slår, at fl ere ryt­te­re i fel­tet fort­sat sky­der ke­misk gen­vej i præ­sta­tions­ræ­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.