Beskyt vo­res jø­der

BT - - DEBAT -

Der fo­re­lig­ger en be­stan­dig trus­sel mod jø­der i Dan­mark, blandt an­det dre­vet frem i den ek­stre­mi­sti­ske del af det dansk- palæsti­nen­si­ske mil­jø. (...) Der­for er det godt, at re­ge­rin­gen har af­sat fl ere res­sour­cer til at styr­ke po­li­ti­be­red­ska­bet. Skul­le det vi­se sig, at det ik­ke er nok, skal der ik­ke ly­de pro­te­ster her­fra over, at re­ge­rin­gen af­sæt­ter end­nu fl ere pen­ge.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.