En fal­li­ter­klæ­ring

BT - - DEBAT -

I et sam­fund med an­stæn­di­ge po­li­ti­ke­re vil­le man fra dag ét an­stren­ge sig for at hjæl­pe asylan­sø­ger­ne. F. eks. ved hur­tigst mu­ligt at lem­pe dem ind på ar­bejds­mar­ke­det med det, de nu kan. Men i ste­det stil­ler bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re spørgs­må­let: Hvor­dan slip­per vi af med dem igen i en fart?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.