’’

BT - - NYHEDER -

Hvor­når læ­rer I at op­fø­re jer or­dent­ligt? Jeg er li­ge kom­met hjem fra bi­o­gra­fen. Her sad en flok ind­van­drer­dren­ge på vel om­kring 14- 15 år bag ved mig og ge­ne­re­de fra start til slut

Fa­ce­book 3. fe­bru­ar 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.