’’

BT - - NYHEDER -

Sagt li­geud, så er det pri­mært mus­lim­ske ind­van­dre­re, der ik­ke hyl­der de­mo­kra­ti­et og fri­he­den. I vis­se mil­jø­er mod­ar­bej­des det di­rek­te

Kro­nik i Ber­ling­s­ke 27. juli 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.