’’

BT - - NYHEDER -

Vi har alt­så al mu­lig grund til at æn­dre det sort­syn og fo­kus på ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er, som sta­dig do­mi­ne­rer sam­funds­de­bat­ten i Dan­mark

Kro­nik i Søn­dags­a­vi­sen 5. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.