’’

BT - - NYHEDER -

Tak, for­di I er med til at gø­re Dan­mark til et ri­ge­re sted. For uden jer vil­le Dan­mark an­no 2015 ik­ke hæn­ge helt så godt sam­men. Så­dan bur­de langt fle­re po­li­ti­ke­re si­ge, når de ta­ler om ind­van­dre­re og flygt­nin­ge

Kro­nik i Søn­dags­a­vi­sen 5. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.