Hver sjet­te virk­som­hed hy­rer uden­land­sk ar­bejds­kraft

BT - - NYHEDER -

Ren­gø­rings­as­si­sten­ter og for­ske­re. Det er nog­le af de stil­lin­ger, der be­sæt­tes af de godt 136.000 ud­læn­din­ge, som ar­bej­der i Dan­mark. Det skri­ver Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning i sit nyheds­brev, Agen­da. Iføl­ge en ana­ly­se, som Ram­bøll har la­vet for Agen­da, har hver sjet­te af de virk­som­he­der, der har an­sat nyt per­so­na­le fra for­år til eft er­år 2014, la­det stil­lin­ger gå til ud­læn­din­ge.

si­den som­me­ren 2011. Det vil si­ge, at an­tal­let af po­ten­ti­elt tek­nisk in­sol­ven­te fa­mi­li­er er ras­let ned på ba­re tre år i ho­ved­sta­den. Det vi­ser nye be­reg­nin­ger fra Nor­dea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.