Fjern din tat­too og få et job

BT - - NYHEDER -

Aar­hus Kom­mu­ne be­nyt­ter helt nye vå­ben i kam­pen for at få lang­tids­le­di­ge i ar­bej­de. Det nye vå­ben hed­der bor­ger­bud­get­ter. Lang­tids­le­di­ge skal ha­ve mu­lig­hed for at dis­po­ne­re over 50.000 kro­ner, som de skal bru­ge til at øge de­res mu­lig­he­der for at få et job. Er der brug for et kø­re­kort, el­ler fi k man i en tan­ke­løs ung­dom for­sy­net an­sig­tet med skæm­men­de ta­to­ve­rin­ger, kan bor­ger­bud­get­tet bru­ges på at fj er­ne dem. Det skri­ver Uge­bre­vet man­dag mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.