Far­li­ge bak­te­ri­er fun­det i for­årsløg

BT - - NYHEDER -

Hvis du har købt for­årsløg i Føtex, Bil­ka, Net­to el­ler Sal­ling for ny­lig, er det en god idé at tjek­ke, hvor de kom­mer fra. Der er nem­lig kon­sta­te­ret bak­te­ri­en cam­py­lo­ba­cter i egyp­ti­ske for­årsløg solgt i Dansk Su­per­mar­keds bu­tik­ker, og lø­ge­ne er der­for uspi­se­li­ge. De grøn­ne fri­ske løg er iføl­ge Dansk Su­per­mar­keds pro­duk­t­chef Jacob Gun­der­sen solgt i bundter a 140 gram i pe­ri­o­den fra 27. fe­bru­ar til 7. marts, og for­bru­ge­re op­for­dres til at re­tur­ne­re pro­duk­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.