Re­a­li­stisk

BT - - SUNDER -

Hæn­ger det sam­men? Kan du nå dit mål med din hver­dag, der og­så skal fun­ge­re? Det er vig­tigt, at du over­ve­jer fak­to­rer som kost og mo­tion. Og om du kan lok­ke din æg­te­fæl­le til at væ­re med til at spi­se sun­de­re. Det skal alt sam­men tæn­kes med. Spørg dig selv, om du øn­sker at of­re det, det ko­ster? Må­ske at træ­ne fi­re gan­ge om ugen. Gå tu­re dag­ligt og at vin­ke far­vel til slik og ka­ge til hver­dag. Du er må­ske vant til kan­ti­nemad, men skal væ­re klar til at smø­re din egen mad­pak­ke, og må­ske skæ­re ned i dit al­ko­hol­for­brug. Stil dig selv dis­se spørgs­mål for at fin­de ud af, om du er klar til at of­re det, der skal til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.