Må­l­bart

BT - - SUNDER -

Dit mål skal væ­re må­l­bart. Det vil si­ge, at du for ek­sem­pel skal ha­ve gang i vægt, sto­pur og cen­ti­me­ter­mål. Få tjek på tal­je­mål, ki­lo, BMI el­ler blod­tryk. Det er vig­tigt, at det er må­l­bart, så kan du nem­lig sort på hvidt se di­ne frem­skridt. Langt de fle­ste fal­der fra, for­di de ik­ke kan se et frem­skridt, og det skyl­des of­te, at de ik­ke har no­gen da­ta at må­le på. Fo­tos er og­så et godt værk­tøj. Tag et bil­le­de, når du går i gang og tag et bil­le­de tre må­ne­der se­ne­re, hvor du står på sam­me sted i det sam­me un­der­tøj, og sam­men­lign de to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.