At­trak­tivt

BT - - SUNDER -

Spørg dig selv, om det er at­trak­tivt for dig at æn­dre livsstil li­ge nu, el­ler det er for­di, din mand, ko­ne el­ler en helt tred­je har op­for­dret dig til det. Er det et øn­ske, der kom­mer fra dig selv? Er du i tvivl, så mærk ef­ter, om du vir­ke­lig bræn­der for, at det skal væ­re nu. Det skal væ­re at­trak­tivt for dig selv, og ik­ke for­di du har set et bil­le­de i et blad el­ler på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.