’’

BT - - NYHEDER -

Det går ik­ke. Jeg har selv væ­ret ven­stre­o­ri­en­te­ret en­gang, og jeg får et smil på læ­ben, når jeg læ­ser nog­le af de ting, de skri­ver, « si­ger Riskær.

Uf­fe El­bæk har be­grun­det sit af­slag til Riskær med, at han for det før­ste er for kendt, og for det an­det ik­ke har væ­ret med fra be­gyn­del­sen. Riskær kø­ber ik­ke ar­gu­men­ter­ne. Der­for be­slut­te­de han i we­e­ken­den, at han al­li­ge­vel vil til­by­de sig som kan­di­dat, hvis Al­ter­na­ti­vets græs­rød­der vil ha­ve ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.