’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Jan Bech Andersen

Når en sæ­son er gå­et, ser vi på, hvor­dan det er for­lø­bet. Men der er ik­ke nog­le job­ga­ran­ti­er

Brønd­bys for­mand, Jan Bech Andersen, meld­te klart ud in­den mø­det, at det ik­ke hand­le­de om Thomas Frank og hans po­si­tion som ch­eftræ­ner, men at det var et helt or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de med blik på års­regn­ska­bet.

Fort­sat op­bak­ning til Frank

Der­for var Thomas Frank som for­ven­tet sta­dig ch­eft ræ­ner eft er mø­de­ts op­hør, da BT mød­te be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen på Brønd­by Sta­dion.

» Vi hav­de et helt or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de i dag. Men når al­le avi­ser­ne skri­ver om Thomas Franks si­tu­a­tion, var vi nødt til kort at run­de det em­ne. Vi var dog al­le eni­ge om at bak­ke Thomas Frank op, og der var ik­ke no­gen, der hav­de an­dre me­nin­ger, « si­ger han.

Kan du ga­ran­te­re, at han er træ­ner om ot­te kam­pe? » Ja. « Hvad med til som­mer? » Når en sæ­son er gå­et, ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.