MAN­GE OM BUD­DET

Stå­le: FC Midtjyl­land er ik­ke stør­re trus­sel på sigt end Ran­ders, AaB og Es­b­jerg

BT - - ALKA SUPERLIGA - BREDT FELT Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

I øje­blik­ket kæm­per I om gul­det med Midtjyl­land. Men hvis vi kig­ger frem i ti­den og ud over den­ne sæ­son, hvor­dan ser du så den du­el?

» Det har jeg ik­ke tænkt på over­ho­ve­det. Der er an­dre hold. Der er bå­de Brønd­by og AaB. OB kan kom­me til­ba­ge igen. Ran­ders har et godt fun­da­ment, og så er der Es­b­jerg. Det dre­jer sig slet ik­ke om FCK og Midtjyl­land, det dre­jer sig om man­ge fl ere. «

Men er Midtjyl­land ik­ke den stør­ste trus­sel?

» Jeg ser ik­ke på Midtjyl­land som en stør­re trus­sel end Brønd­by, AaB el­ler Ran­ders. Der er man­ge hold, der kan gø­re sig til. «

Midtjyl­land har få­et til­ført en stærk pen­ge­mand i form af en­gel­ske Mat­t­hew Ben­ham, har en stærk trup og er ge­ne­relt godt kø­ren­de. Tid­li­ge­re har vi set hold som FC Nord­s­jæl­land pop­pe op og vin­de et mester­skab. Men sy­nes du, som en kon­kur­rent, at FC Midtjyl­land vir­ker me­re hold­ba­re i for­hold til at kun­ne true jer på læn­ge­re sigt?

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.