FCV mod Su­per­liga- af­grun­den

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FC VESTSJÆL­LAND

mis­se­de en gyl­den mu­lig­hed for at ka­ste en red­nings­krans ud eft er over­le­vel­se i Su­per­liga­en, da den di­rek­te nedryk­nings­kon­kur­rent fra OB i aft es kom på be­søg i Sla­gel­se.

En un­der­hol­den­de og in­tens bund­dyst på Har­boe Are­na end­te med en 2- 1- sejr til de gæ­sten­de fyn­bo­er, og der­med har vestsjæl­læn­der­ne nu ot­te po­int op til Es­b­jerg, der til­med har en mar­kant bed­re målsco­re.

Eft er en stærk OB- start var det hjem­me­hol­det, der brag­te sig for­an, da Ras­mus Fester­sen fi k mos­let bol­den ind bag OB- må­l­mand Mads Top­pel. Men OB sva­re­de snart igen. Ras­mus Falk tog sa­gen i egen hånd, og eft er et par fi kse be­rø­rin­ger ham­re­de han bol­den op i må­l­hjør­net. Seks mi­nut­ter se­ne­re brænd­te OBs Emil Lar­sen et straff es­park, og der­for var stil­lin­gen ved pau­sen 1- 1.

I an­den halv­leg steg in­ten­si­te­ten, og eft er 68 mi­nut­ter sat­te OB døds­stø­det ind. Et fl ot ind­læg fra Mikkel Des­ler fandt pan­de­bra­sken på Ken­neth Zo­ho­re, der score­de sit før­ste mål i den stri­be­de trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.