In­gen be­vi­ser mod Arm­strong og UCI

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods hånd­fa­ste for­ly­den­der om en uhel­l­lig al­li­an­ce mel­lem den syv­dob­bel­te Tour de Fran­ce- vin­der og UCI har CIRC ik­ke fun­det be­vis for, at Lan­ce Arm­strong fik fe­jet po­si­ti­ve epo- prø­ver af­gi­vet un­der Schweiz Rundt i 2001 un­der gulv­tæp­pet.

Det bli­ver kon­sta­te­ret, at to af fem prø­ver vir­ke­de ’ mistæn­ke­li­ge’, og sam­ti­dig kon­klu­de­res det, at en kon­tant pen­gedo­na­tion fra te­xa­ne­ren, der si­den blev

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.