UCIs tro­vær­dig­hed er skam­skudt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Action Ima­ges

Små 20 år med skan­da­lesa­ger, be­skyld­nin­ger om kor­rup­tion, in­ter­ne magt­kam­pe og struk­tu­relt ka­os har ska­det UCIs om­døm­me og tro­vær­dig­hed. Især pe­ri­o­den un­der den hol­land­ske UCI- præ­si­dent He­in Ver­brug­gen ( tv.) fra 1991 til 2005 og de­le af ti­den un­der ire­ren Pat McQu­aid ( th.) fra 2005 til 2013 bli­ver nævnt som pe­ri­o­der, da kri­se­hånd­te­rin­gen har væ­ret man­gel­fuld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.