Sy­ste­met kan for­bed­res

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CIRC- rap­por­ten an­be­fa­ler bru­gen af så­kaldt re­tro- ak­ti­ve test, som med nye me­to­der vil kun­ne af­slø­re bru­gen af do­ping på bag­kant. Det vil ha­ve en præ­ven­tiv eff ekt, ly­der det. Sam­ti­dig an­be­fa­les op­ret­tel­sen af en ’ whi­st­le­blower-’ el­ler ’ stik­ker­linje’, hvor ryt­ter­ne kan an­mel­de mistæn­ke­li­ge for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.