Cult Ener­gy ud­ta­get til klas­si­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WILDCARD Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten

Han vandt U23- ud­ga­ven af Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge i 2009. Nu er det så vok­se­nud­ga­ven, der ven­ter for før­ste gang for Ras­mus Guld­ham­mer fra cy­kel­hol­det Cult Ener­gy Pro Cycling, som i går blev in­vi­te­ret til den sto­re for­års­klas­si­ker på et wildcard.

» Det er en su­per­god fød­sels­dags­ga­ve, må man si­ge. Liè­geBa­stog­ne- Liè­ge er et fedt løb, og det er en stor ca­deau til hol­det, at vi får en in­vi­ta­tion til det, « si­ger Ras­mus Guld­ham­mer, der i går blev 26 år.

I alt ot­te hold fik et wildcard til ka­len­de­rens æld­ste for­års­klas­si­ker, som kø­res 26. april. I for­vej­en skal Cult Ener­gy kø­re en an­den stor klas­si­ker 18. april, Am­stel Gold Ra­ce.

For­ven­ter fri rol­le

Ras­mus Guld­ham­mer får et travlt for­år, da han skal kø­re beg­ge løb, men dan­ske­ren har go­de er­fa­rin­ger at ta­ge med sig til Liè­ge. Trods sej­ren i U23- ud­ga­ven vil han gå til lø­bet med yd­myg­hed.

» Det er sam­me ru­te, så jeg ken­der stig­nin­ger­ne, men jeg vil gå ind til så­dan et løb med yd­myg­hed og respekt. Jeg vil prø­ve at føl­ge med, så læn­ge jeg kan, men det er end­nu ik­ke et løb, hvor jeg sæt­ter de helt sto­re for­vent­nin­ger til mig selv, « si­ger han og til­fø­jer:

» Det er et hårdt og langt løb. Vi har Li­nus Ger­de­mann og Fa­bi­an Weg­mann, som har kørt det før. Men det er før­ste år for hol­det, så der er må­ske ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger. Det er svært at si­ge, hvad et godt re­sul­tat er for os, men har vi en mand med, når vi ram­mer sid­ste stig­ning, er det rig­tig godt. « Kan du væ­re med dér? » Mit fo­kus har væ­ret på Am­stel he­le ti­den, men da der kun er en uge imel­lem, kan jeg hå­be på at ram­me top­for­men, så jeg kan væ­re en stor hjælp. Det er svært at si­ge, hvor læn­ge jeg kan væ­re med. « Hvad bli­ver din rol­le? » Jeg tror, jeg får en fri rol­le. Jeg har ik­ke de helt sto­re for­vent­nin­ger til mig selv i det løb end­nu. Kø­rer jeg godt i Am­stel, kan det godt væ­re, jeg sæt­ter for­vent­nin­ger. «

Ras­mus Guld­ham­mer fik en god fød­sels­dags­ga­ve i går.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.