1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­al Madrid er in­de i no­get så sjæl­dent som en må­l­mæs­sig kri­se. Søl­le syv mål i de se­ne­ste seks kam­pe er be­stemt ik­ke hver­dagskost for hol­det, og man li­der un­der, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do slet ik­ke har ramt sit nor­ma­le ni­veau i 2015. Schal­ke kom­mer gi­vet­vis til Ber­na­beu for at be­græn­se ska­den og har spil­let gan­ske de­fen­sivt un­der Ro­ber­to Di Mat­teo, hvor man blandt an­det har spil­let ude imod Chel­sea, Bay­ern Mün­chen og Dort­mund og end­nu ik­ke luk­ket over tre mål ind. Så alt an­det li­ge skal der væ­re gan­ske fi n vær­di i, at der mak­si­malt fal­der tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.