Al­ter­na­ti­ve Klaus

BT - - DEBAT -

Det bli­ver svært for Klaus Riskær at kom­me på kant med Al­ter­na­ti­vets par­ti­pro­gram, for der er ik­ke no­get. Nog­le eft er­spør­ger ån­de­lig­hed. An­dre me­ner, de skal kæm­pe for klo­dens over­le­vel­se, kor­te­re ar­bejds­tid el­ler sol­cel­ler, og de ha­der i hvert fald al­le sam­men gam­le po­li­ti­ke­re ... (...) No­gen løft ebruds- dis­kus­sion op­står i hvert fald ik­ke på dén må­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.