Ro­h­de må ud­nyt­te sin magt

BT - - DEBAT -

Bo­lig­mar­ke­det i Kø­ben­havn og en­kel­te an­dre sto­re by­er ud­vik­ler sig i dis­se år så væ­sens­for­skel­ligt fra re­sten af lan­det, at der er be­hov for at ak­ti­ve­re den sun­de for­nuft . Kø­ben­havn er i sær­lig grad et skævv­re­det bo­lig­mar­ked (...) Når de fol­ke­valg­te på Chri­sti­ans­borg fl yg­ter fra an­sva­ret, må na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de ud­nyt­te sin magt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.