AF­SLØ­RET AF TE­LE­FON­SAM­TA­LER

BT - - NYHEDER -

Hi­sto­ri­en skul­le ef­ter pla­nen, iføl­ge lyd­fi­ler­ne, brin­ges for­ud for den ge­ne­ral­for­sam­ling i Dra­gør- Tår­n­byvalg­kreds, hvor Mads Hol­ger of­fi­ci­elt skul­le ud­pe­ges som fol­ke­tings­kan­di­dat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.