SI­NE EG­NE

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 11. MARTS 2015 Pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck fra Kon­ser­va­ti­ves pres­se­tje­ne­ste i au­gust 2014. Kort for­in­den har Sche­els­beck for­søgt at af­sæt­te en ne­ga­tiv hi­sto­rie om par­tiets egen fol­ke­tings­kan­di­dat til Ek­stra Bla­det. Fo­to: Scan­pix DO­KU­MEN­TA­TION

Bri­an Møl­leb­jerg til Lars Bar­fo­ed, 31. juli 2014 18: 20

E- mail:

Kæ­re Lars

(...) Kort for­talt har po­ten­ti­el fol­ke­tings­kan­di­dat Ni­chlas Vind i sam­ar­bej­de med Mor­ten Sche­els­beck for­søgt at bag­va­ske vo­res fo­re­truk­ne fol­ke­tings­kan­di­dat i Tår­n­bykred­sen, Mads Hol­ger. (...) Med ven­lig hil­sen Bri­an Møl­leb­jerg

Lars Bar­fo­ed til Bri­an Møl­leb­jerg, 1. au­gust 2014 01: 05

E- mail:

Kæ­re Bri­an

Tak for dit opkald og be­ha­ge­lig te­leon­sam­ta­le. På det grund­lag har jeg i eft er­mid­dag for­an­le­di­get, at vi nu star­ter en in­tern pro­ces om sa­gen, som jeg ser på med stor al­vor. (...) Med ven­lig hil­sen Lars Bar­fo­ed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.