’’

BT - - NYHEDER -

Det er helt, helt uac­cep­ta­belt, at ud­vi­ste kri­mi­nel­le bli­ver prø­ve­løsladt før tid, så de ba­re kan gå på den an­den si­de af den dan­ske græn­se, rej­se ind og be­gå ny kri­mi­na­li­tet

Kar­sten Lauritzen, retsord­fø­rer for Ven­stre. Bag­grun­den er, at ud­vi­ste kri­mi­nel­le løsla­des, ef­ter at

halv­de­len af straf­fen er ud­stået

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.