Me­tro­fir­ma skal be­ta­le 22 mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

Det ita­li­en­ske me­tro­fir­ma Ci­pa skal be­ta­le 22 mil­li­o­ner kro­ner til fag­for­bun­det 3F, ef­ter det ved en fag­lig vold­gift har tabt en sag om un­der­be­ta­ling af de­res an­sat­te.

» Vi er ut­ro­ligt gla­de for ud­fal­det. Det er dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste sag om so­ci­al dum­ping, og det er vig­tigt, at vi har med­hold i al­le væ­sent­li­ge an­kla­ge­punk­ter, « si­ger fag­lig se­kre­tær i 3F Silas Gra­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.