Dan­ske fly bom­ber løs

BT - - NYHEDER -

De dan­ske F16- fly, der har del­ta­get i ko­a­li­tio­nens luf­tan­greb mod Is­la­misk Stat i Irak, har si­den 3. marts flø­jet 13 of­fen­si­ve mis­sio­ner og smidt 15 bom­ber. Mis­sio­ner­ne har fun­det sted over det nord­li­ge og det cen­tra­le Irak, og fle­re gan­ge har fly­e­ne væ­ret ind­sat i an­greb mod mål, der er ud­pe­get i for­vej­en. I al­le til­fæl­de har må­le­ne væ­ret byg­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.