’’

BT - - NYHEDER -

Fy­ren rej­ste sig og op stil­le­de sig i døråb­nin­gen ( i tog­kupéen, red.), mens han be­gynd­te at ta­ge sig i skrid­tet og si­ge, at jeg ik­ke kun­ne kom­me ud. Hel­dig­vis stod han af ved næ­ste sta­tion - men først ef­ter at ha­ve ry­stet sin co­la og sprøjtet ind­hol­det ud over mig, mens han sag­de, at det var mit held, at han skul­le af nu, ’ for el­lers kan du reg­ne med, at jeg vil­le ha­ve for­fulgt dig, ba­by’. Først da han var stå­et af, re­a­ge­re­de folk i na­bo­kupéen - de ’ tro­e­de, at vi kend­te hin­an­den’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.