’’

BT - - NYHEDER -

I går sad jeg i bus 5a (...) med min 2- åri­ge søn på skø­det og min ryg­sæk mel­lem fød­der­ne. Der sæt­ter sig en lidt bred ( tyk) mand, ved si­den af mig, og plud­se­lig kan jeg mær­ke no­get på mit lår, jeg ryk­ker mig igen og igen, jeg vil ik­ke si­ge no­get, da jeg bli­ver ban­ge og fø­ler mig rig­tigt kræn­ket, og jeg er nervøs for, at min søn skal op­fan­ge min fru­stra­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.