Dkom­men vildt’

BT - - NYHEDER - , 42, og Ida Mik­kel­sen, 13, Brøns­høj , 32 år, Syd­hav­nen

ONS­DAG 11. MARTS 2015

MARIA MIK­KEL­SEN

Maria:

» Jeg har op­le­vet ful­de men­ne­sker, der har sagt no­get dumt, men ik­ke no­get de­ci­de­ret ube­ha­ge­ligt. Men man hø­rer me­get, og min dat­ter kø­rer med to­get hver dag. Jeg er ik­ke me­get for at sen­de hen­de af sted med to­get om af­te­nen. «

» Nog­le gan­ge kan der væ­re folk, der kom­mer hen og si­ger nog­le dum­me ting på sta­tio­nen. Det har jeg og­så op­le­vet med mi­ne ve­nin­der. Det kan og­så væ­re, at det er gå­et ud over an­dre i nær­he­den. «

Ida:

HEN­RIK MARSEEN

TRI­NE JAKOB­SEN

Trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke er ry­stet over en ræk­ke ek­semp­ler på seksu­el­le over­greb mod kvin­der i to­get. Her ta­ler han om pro­ble­met med Mie Col­lizt, 28 fra Nør­re­bro. Fo­tos: Mat­hi­as Bo­je­sen

» Jeg vil­le gø­re no­get. Men står der en grup­pe på 10, vil­le jeg da over­ve­je, om jeg ri­si­ke­re­de at bli­ve in­va­lid. Men jeg er vok­set op med en po­li­ti­far, som of­te blan­de­de sig. På den må­de har jeg nok selv haft en stærk skyld­fø­lel­se, hvis jeg ik­ke selv har gre­bet ind, hvis folk blev dår­ligt be­hand­let. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.