Blot­ter ona­ne­re­de for­an Jette

BT - - NYHEDER - Jette Christine Han­sen. Pe­ter Schwarz- Nielsen psch@ bt. dk Fo­to: Pri­vat

SE­XIS­ME

Jette Christine Han­sen sæt­ter sig ik­ke ale­ne i en tog­kupé igen.

Da hun som 23- årig flyt­te­de fra Born­holm til Sjæl­land, steg hun af nat­fær­gen og sat­te sig i to­get. Her ind­traf episo­den, der har fulgt hen­de si­den.

» Det var søn­dag, og klok­ken var 06.30 om mor­ge­nen. Der er folk, der er på vej hjem fra by­en og er ful­de. Der er en mand, der sæt­ter sig ind i den sam­me kupé, som jeg sid­der i. Og på et tids­punkt står folk af to­get, så det kun er os to til­ba­ge, « for­tæl­ler Jette Christine Han­sen. Man­den er pænt klædt på i ruskindsjak­ke, pæ­ne buk­ser og sko. Så Jette Christine Han­sen tæn­ker ik­ke vi­de­re over man­dens til­ste­de­væ­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.