’’

BT - - NYHEDER -

Vi er to pi­ger på hen­holds­vis 19 og 18 år, og vi hav­de en rig­tig ube­ha­ge­lig op­le­vel­se i to­get, da vi skul­le hjem fra sko­le. Over for os i to­get sid­der en mand af be­ty­de­lig stør­rel­se ( langt stør­re end os) og stir­rer me­get in­tenst på os un­der he­le tu­ren, imens han ty­de­lig­vis fil­mer os på sin te­le­fon og ona­ne­rer gen­nem lommen på si­ne træ­nings­buk­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.