D

BT - - NYHEDER -

VI­TA­MIN­TILSKUD

Hvis du om som­me­ren får nok sol, spi­ser me­get fisk og an­den mad med me­get D- vi­ta­min og dyr­ker mo­tion, be­hø­ver du iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger ik­ke at ta­ge Dvi­ta­min- til­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.