Mar­ta & Guldsak­sen

BT - - TV -

DOKUMENTAR Følg li­vet i og om­kring Sa­lon Guldsak­sen på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Mar­ta's sa­lon er om­drej­nings­punkt for li­vet i ga­den, og et væ­re­sted for folk i om­rå­det. DR1 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.