3x

BT - - TV -

DAYBREAKERS JA­CK REACHER Fem men­ne­sker sky­des ned af en snig­skyt­te i en uskyl­dig by i hjer­tet af USA. Po­li­ti­et fi nder hur­tigt den skyl­di­ge, el­ler gør de?

Kl. 22.00

Kl. 23.45

Lynn Gor­ney), der bor smart på det forjæt­ten­de Man­hat­tan og har et job i et agen­tur, hvor de sto­re stjer­ner fær­des. To­ny drøm­mer om selv at fl yt­te til Man­hat­tan, væk fra det ita­li­en­ske mil­jøs be­græns­nin­ger - og til slut ser det ud til at skul­le lyk­kes. ( DR3) To­ny ( Jo­hn Tra­vol­ta) og hans dan­se­part­ner, Step­ha­nie ( Ka­ren Lynn Gor­ney), kon­kur­re­rer på li­vet løs for at vin­de den sto­re di­scop­ris i den klas­si­ske dan­se­fi lm ” Sa­tur­day Night Fe­ver”. Fo­to: DR

Et­han Hawke.

Året er 2019, og vam­py­rer­ne har over­ta­get ver­den. Der er fær­re end 5 pct. men­ne­sker til­ba­ge, og når de fan­ges, tap­pes de for blod, men med den mæng­de af blod, der be­hø­ves, er der kun en må­neds lag­re til­ba­ge ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.