Tra­vol­taklas­si­ker

BT - - TV -

DRA­MA

” Sa­tur­day Night Fe­ver” fra 1977 er al­le ti­ders sto­re di­sco­fi lm. Den blev Jo­hn Tra­vol­tas gen­nem­brud­s­fi lm og grup­pen The Bee Ge­es stør­ste suc­ces, og den mar­ke­rer et høj­de­punkt i 1970’ er­nes bøl­ge af vrik­ken­de hoft er, åben­stå­en­de skjor­ter, far­ve­strå­len­de lysshow og pul­se­ren­de di­scomu­sik. Tra­vol­ta spil­ler den 19- åri­ge To­ny, der om da­gen er eks­pe­di­ent i en far­ve­han­del i Brook­lyn, men hver lør­dag aft en for­vand­ler sig til et utæm­me­ligt di­sco­dyr på det lo­ka­le disko­tek. Han har en mas­se op­spa­ret ener­gi, som han får afl øb for i sin dans. Først på dan­se­gul­vet bli­ver han helt sig selv. To­ny til­hø­rer kvar­te­rets ka­tolsk- ita­li­en­ske min­dre­tal, hvil­ket fø­rer ham ind i klam­me­ri med de sted­li­ge pu­ert­o­ri­ka­ne­re. Det slæng af un­ge fy­re, han fær­des blandt, er fuld af ag­gres­sio­ner og kvin­de­foragt, men To­ny vil ger­ne nå vi­de­re og kur­ti­se­rer Step­ha­nie ( Ka­ren

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 13.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.