3x

BT - - TV -

Mikael Pers­brandt. EN DU EL­SKER Den kend­te san­ger skri­ver Thomas Jacob bor i Los An­ge­les. Han har stor suc­ces, men har brændt man­ge bro­er bag sig. Da Thomas rej­ser til­ba­ge til Dan­mark for at ind­spil­le et nyt al­bum, mø­der han sit bar­ne­barn for før­ste gang. DA­NI­EL­LE STE­EL – VIL­DE HE­STE Fo­to­gra­fen Sa­mantha le­ver et per­fekt liv i New York, ind­til den dag hen­des mand for­la­der hen­de.

Kl. 21.00

Kl. 13.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.