’ ’

BT - - SPORTEN - Jeanette Ot­te­sen, om ta­bet af Ca­mil­le Muf­fat

Der går nok no­get tid, før vi fak­tisk for­står, at hun rent fak­tisk er væk

vil sav­ne dig!, Tak for­di du tog dig af mig i Ni­ce og gjor­de hver dag en smu­le bed­re, da jeg var i Ni­ce, « skri­ver hun på Fa­ce­book

Ca­mil­le Muf­fat var gan­ske en­kelt en stjer­ne. Bå­de som men­ne­ske og svøm­mer, fast­slår Jeanette Ot­te­sen.

» Hun var en su­percool per­son. En, man svin­ge­de rig­tig godt med. Hun var su­per vel­lidt. Su­percool og sjov. Hun var ba­re en af de go­de. Vi for­står det ik­ke. Det er, som om det ik­ke helt er vir­ke­ligt. Der går nok no­get tid, før vi fak­tisk for­står, at hun rent fak­tisk er væk. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.