NDER NI­VEAU

22.- plads, vi­ser en ana­ly­se fra det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be

BT - - SPORTEN -

19

OONNSSDDAAGG 1 111. M. MARATRST 2S0 215015

16

15

12

13

15

19

22

24

Thomas Ene­vold­sen og AaB var sid­ste dan­ske hold, der blev eks­pe­de­ret ud af de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger i den­ne sæ­son. Desvær­re var det al­le­re­de i 1/ 16- fi­na­ler­ne i Eu­ro­pa Le­ague, hvil­ket be­ty­der, at Dan­mark ras­ler end­nu læn­ge­re

ned på UE­FAs ko­ef­fi­ci­ent­lis­te. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.