’’

BT - - SPORTEN -

Vi, der har P- li­cens, er sta­dig på sup­ple­rings­kur­ser, og jeg har ik­ke væ­ret i DBU- re­gi, uden at man ta­ler om 6’ ere, 8’ ere, skjul­te 9’ ere, og hvad fan­den ved jeg. Men tal­le­ne pas­ser jo ik­ke ind i den må­de, jeg spil­ler fod­bold på. Men vi hø­rer kun på det, og jeg sy­nes, det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt, at man ens­ret­ter no­get, selv­om man ved, at fod­bold he­le ti­den ud­vik­ler sig

Ove Pe­der­sen om DBUs ’ rø­de tråd’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.