2,08

BT - - SPORTEN -

Eft er 1- 1 i Pa­ris gæl­der det pri­mært for Chel­sea om at hol­de PSG fra at sco­re, og det kan åb­ne for et fi nt spil på uaf­gjort ved pau­sen. Det er helt sam­me ud­gangs­punkt som før re­tur­kam­pen i Liga Cup- se­mi­fi na­len mod Li­ver­pool, og her spil­le­de Chel­sea ret af­ven­ten­de og sør­ge­de pri­mært for at luk­ke rum­me­ne ned, og José Mourin­ho har gi­vet­vis så me­get respekt for den fran­ske off en­siv, at han næp­pe hel­ler kom­mer blæ­sen­de her. PSG skal selv­føl­ge­lig jag­te et mål, men spørgs­må­let er, om man ik­ke først for al­vor sæt­ter jag­ten ind eft er pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.