Off er har va­ri­ge mén

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

ADVOKATDRABET

Den 31- åri­ge far, der blev sår­et un­der sky­de­ri­et i fo­ged­ret­ten, har få­et va­ri­ge mén. Sam­ti­dig fort­sæt­ter slags­må­let om søn­nen.

Det var et for­æl­dre­pars ue­nig­he­der om samvæ­ret med de­res fæl­les søn, der før­te til, at bar­nets mor­far åb­ne­de ild i Fo­ged­ret­ten. Selv­om ad­vo­kat Anders Lind­holt måt­te la­de li­vet, fort­sæt­ter for­æl­dre­ne med at slås om samvæ­ret med søn­nen. I de­cem­ber blev der afh oldt et nyt mø­de i fo­ged­ret­ten, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er samvær­s­sa­gen end­nu ik­ke af­gjort. Bar­net bor i dag sam­men med sin mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.