Fal­ske an­kla­ger mod fædre af­gør sa­ger om samvær

BT - - NYHEDER -

Op mod 60 gan­ge om året bli­ver en skils­mis­se­for­æl­der ube­ret­ti­get be­skyldt for at ha­ve be­gå­et over­greb. Men selv om be­skyld­nin­gen vi­ser sig at væ­re falsk, får den oft e af­gø­ren­de be­tyd­ning for bå­de barn og for­æl­dre. DR2 Un­der­sø­ger af­dæk­ker de udo­ku­men­te­re­de be­skyld­nin­ger, og un­der­sø­ger om der fi ndes ad­vo­ka­ter, der er med til at ska­be kon­fl ik­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.