Et us­kønt slags­mål

BT - - NYHEDER -

Stats­mi­ni­ste­ren var pris­vær­digt hur­tig til at vi­se hand­le­kraft umid­del­bart eft er ter­r­or­an­gre­bet bå­de i ord og ved at præ­sen­te­re et po­li­tisk ud­spil, der skal gi­ve po­li­ti og eft er­ret­nings­væ­sen stør­re mus­k­ler i kam­pen mod ek­stre­mi­ster­ne. Hvis pak­ken nu er ved at en­de i tak­tik, valg­kamp og al­min­de­ligt fedt­spil­le­ri, så stil­ler det unæg­te­ligt stats­mi­ni­ste­rens hand­le­kraft i et an­det lys.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.