Skab et sta­bilt bo­lig­mar­ked

BT - - NYHEDER -

Uafh æn­gi­ge øko­no­mer har læn­ge slå­et til lyd for, at po­li­ti­ker­ne skri­der til hand­ling: Ud­fa­ser de af­drags­frie lån og ge­nind­fa­ser en bo­lig­be­skat­ning, som føl­ger pris­ud­vik­lin­gen. Et ind­greb er på hø­je tid. Pri­ser­ne i ho­ved­sta­den er end­nu en gang på vej til Må­nen. Po­li­ti­ker­ne har en hi­sto­risk mu­lig­hed for at ska­be et me­re sta­bilt bo­lig­mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.