Bånd

Pres­sehetzen der gik galt

BT - - NYHEDER - Ni­chlas Vind . Pres­se­fo­to Mor­ten Sche­els­beck. Pres­se­fo­to

TORS­DAG 12. MARTS 2015

’’ Hol­ger, om den om­tal­te Mor­ten Sche­els­beck ik­ke er an­sat i den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste.

» Jo. Det var der­for, jeg sy­nes, det var så in­ter­es­sant, « si­ger Niki­ta Klæ­strup.

BT har i går fo­re­lagt Niki­ta Klæ­strup sam­ta­len, men hun øn­sker ik­ke at kom­men­ter sa­gen. Hel­ler ik­ke Mads Hol­ger hav­de kom­men­ta­rer til sa­gen i går.

Eft er te­le­fon­sam­ta­len ori-

:

’’ en­te­rer bå­de Mads Hol­ger og kreds­for­man­den i Tår­n­by, Bri­an Møl­leb­jerg, par­tiets da­væ­ren­de for­mand Lars Bar­fo­ed om sa­gen. For­man­den til­ken­de­gi­ver, at han ser på al­vor på sa­gen og lover, at den får kon­se­kven­ser. Tre da­ge eft er ori­en­te­rin­gen går han af som for­mand, og si­den er in­tet sket.

Mor­ten Sche­els­beck øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen over for BT.

Me­d­ar­bej­de­re hos De Kon­ser­va­ti­ve for­søg­te i som­mer at dol­ke fol­ke­tings­kan­di­dat Mads Hol­ger i ryg­gen. Det af­slø­rer en te­le­fon­sam­ta­le mel­lem Hol­ger og Niki­ta Klæ­strup ( tv.), der er for­mand for Kon­ser­va­tiv Ung­dom på Lol­land- Fal­ster. Her­un­der ses BTs dæk­ning af sa­gen i går. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged/ Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.