’ VI BRU­GER SLIK SOM TRÆK­PLA­STER’

BT - - NYHEDER - Så det bli­ver brugt som træk­pla­ster?

Ni­els Pe­der­sen

Det er ik­ke kun små køb­mænd og slik­for­ret­nin­ger, der lok­ker med bil­ligt bland selv slik. Om fre­da­gen kø­rer bå­de Coop og Dansk Su­per­mar­keds su­per­mar­ke­der of­te sl­ag­til­bud på slik­ket, så fa­mi­li­en Dan­mark kan mæ­ske sig i bil­ligt slik og få ple­jet suk­ker­tran­gen. Pri­ser ned til 7,95 kr. for 100 gram er ik­ke usæd­van­li­ge i Føtex, Bil­ka, Su­per Brugs­en og Fak­ta.

» Det gør vi, for­di fre­dag er den dag, der bli­ver købt mest slik. Det er en va­re, som træk­ker kun­der til bu­tik­ken, « si­ger Dansk Su­per­mar­keds pres­se­chef Mads Hvit­ved Grand til BT.

Fre­das­gstil­bud

» Ja, det gør det. «

Hos kon­kur­ren­ten Coop er mel­din­gen den sam­me.

» Vi kø­rer af og til med til­bud på bland selv- slik om fre­da­gen, for­di vi ved at man­ge bør­ne­fa­mi­li­er hyg­ger sig med fre­dags­slik til Dis­ney Sjov. Det kan væ­re af­gø­ren­de for, hvor fa­mi­li­er­ne en­der med at kø­be ind til we­e­ken­den, « si­ger in­for­ma­tions­di­rek­tør hos Coop, Jens Juul Nielsen.

Bå­de hos Dansk Su­per­mar­ked og Coop, som er de to alt­do­mi­ne­ren­de su­per­mar­kedskæ­der i Dan­mark, har de pæn avan­ce på bland selv- slik­ket til dag­lig, men når de kø­rer til­bud om fre­da­gen, er over­skud­det mini­malt. Her gæl­der det ude­luk­ken­de om at lok­ke slikmun­de­ne til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.