Vi vil mo­tio­ne­re på sol­fe­ri­en syd­på

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af dan­ske­re på ak­tiv fe­rie er eks­plo­de­ret i lø­bet af de se­ne­ste år, og vi vil helst dyr­ke den sam­me sport på fe­ri­en som her­hjem­me. Rej­se­bu­reau­et Star Tour har så­le­des haft 30.000 dan­ske gæ­ster på fi tnesshold på ba­re et år, skri­ver pres­se­chef Ni­ko­lai Johnsen i en pres­se­med­del­el­se. De se­ne­re år har cyk­le­tu­re i sti­gen­de grad vun­det ind­pas på fe­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.